Yasin Suresi nin Fazileti

Yasin Suresi'nin Fazileti-Bereketi-Okunmasının Faydaları

 

* Kim geceleyin YASİN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar। (Tirmizi)
* YASİN’i Her gece okuyan, şehid olarak ölür.
* TAHA ve YASİN Sürelerini Allahü Teala Hz।Adem A।S।'ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur। Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK DİLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)

* YASİN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi) * Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de YASİN'dir. Kim Yasin'i okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur'an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)

 


* YASİN’i okuyunuz। Onda on bereket vardır: 1- Aç, okursa doyar, 2- Çıplak, okursa giyinir, 3- Bekar, okursa evlenir, 4- Korkusu olan, okursa emin olur, : 5- Mahzun, okursa ferahlar, 6- Misafir okursa seferde yardım görür, 7- Kayıp (için okunursa) bulunur, 8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur, 9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler, 10- Susayan okursa suya kavuşur। (Ramuz 79/4) * Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN okursa, her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur। (Hak dini Kur'an dili) * YASİN-i ŞERİF'i gece okuyan, Yedi hatim sevabına nail olur. * YASİN-i ŞERİF'i gece okuyana, 20 hac sevabı verilir. (Künüzü'd Dekaik)

 

 


 

YASİN-İ ŞERİFİN FAZİLETİNE DAİR OLAN SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ(S.A.V.)'IN HADİSİ ŞERİFLERİ
 

Resulü Ekrem,Sure-i Yasin hakkında:
"Yasin,Kur'an'ın kalbidir.Muhakkak o,bütün dertlere devadır."
"Geceleri Yasin'i okumak,sanki Kur'an-ı yedi defa hatmetmek gibidir."
"Yasin ne niyet için okunursa,o şey meydana gelir"buyurmuşlardır.
Sabah ve akşamları okunması daha tesirlidir.Kırk bir Yasin ne niyet için okunursa okuyan kimsenin muradı hasıl olur.Bu kırk bir Yasin yedi güne bölünerek sabah namazından sonra okunursa daha tesirli olur.
"Allah Teala Taha ve Yasin surelerini semaları ve yeri yaratmadan binsene evvel okudu.Melekler Kur'an'ı işitince dediler ki:"Bu Kur'an,üzerlerine inecek ümmete müjdeler olsun.Bunu yüklenen kalplere müjdeler olsun.Bunu okuyan dillere müjdeler olsun."
Resulü Ekrem buyurdu:
"Her gece Sure-i Yasin'i okuyan kimse muhakkak surette şehid olarak ölür."
"Allah Teala'nın rızası için geceleyin Yasin'i okuyan kimse affolunur."
"Sure-i Yasin'i geceleri okuyan kimseye Kur'an'ı yedi defa okumuş gibi ecir verilir."
Peygamberimiz buyurdu:
"Cuma geceleri Sure-i Yasin'i okuyan kimse,mağfireti ilahiyyeye nail olduğu halde sabahlar."
"Cuma gecesi iki rekat namaz kılan, birinci rekatta Sure-i Yasin,ikinci rekatta Sure-i Mülk'ü okuyan kimseye , her bir harfi için nur verilir.O nur kıyamet günü önünden gider.Amel defterini önünden alır.Cehennemden beri olduğuna dair kendisine bir beraat yazılır.Ehli beytinden yetmiş kimseye şefaat ede.Dikkat edin bunda şüphe eden münafık olur."
"Kim Sure-i Yasin ve Sure-i Duhan'ı Cuma geceleri okursa,mağfiret olunduğu halde sabahlar."
Peygamberimiz buyurdu:
"Sabahladığında Sure-i Yasin'i okuyan kimseye o günün kolaylık ve sevinci verilir,akşamladığı vakit okuyan kimseye sabaha kadar o gecenin kolaylık ve sevinci verilir.Cennet ehlinden Kur'an ref edilir,ondan birşey okumazlar.Ancak Taha ve Yasin'i okurlar."
"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise Sure-i Yasin'dir.Kim onu gündüzleri okursa,bütün sıkıntılarına karşı kafi gelir.Kim geceleri okursa bütün günahları affedilir."
"Sure-i Yasin'i akşamladığı vakit okuyan kimse ferah içinde sabahlar,sabahladığı vakit okursa ferah içinde akşamlar."
"Sure-i Yasin'i sabahleyin okuyan kimseye o günün sultanlığı(manevi olarak) verilir.Akşamları okuyana ise o gecenin sultanlığı verilir."
Peygamberimiz buyurdu:
"Sure-i Yasi'i okuyan kimseye yirmi (nafile) hac sevabı verilir."
"Her şeyin bir kalbi vardır.Kur'an'ın kalbi ise Sure-i Yasin'dir.Yasin'i bir defa okuyan kimseye (içinde Yasin bulunmayan) on hatim sevabı verilir."
Peygamberimiz:
"Kur'an'da bir sure vardır.Allah Teala katında ona aziz diye isim verilmiştir.O'nu okuyan ise Allah Teala yanında şerif diye çağrılır.O'nu okuyan kıyamet günü Rabia ve Mudardan(kabilelerinden) daha çokları hakkında şefaat eder.O,Sure-i Yasin'dir."
"Muhakkak ki Kur'an'da bir sure vardır.Kendisini çok okuyana şefaat eder.Dinleyen ise mağfiret olunur.Dikkat edin.O,Sure-i Ysin'dir.Sure-i Yasin'e Tevrat'ta müimme denilir."(Ya Resulüllah müimme ne demektir?diye sorulduğunda) Resulü Ekrem:Sahibine dünya ve ahiret hayatını umumileştirir,ondan ahiret korkularını giderir.Ve her hayırlı işini gaza eder.Kim O'nu okursa yirmi(nafile) hac sevabı verilir.Kim O'nu dinlerse sanki Allah yolunda bin dinar sadaka vermiş gibi ecre nail olur.Kim O'nu yazar da suyunu içerse içinden her çeşit hastalığı çıkarır,içine bin tane nur,bin yakin,bin rahmet,bin refet,bin hidayet girer.Ondan bütün hastalıklar ve sıkıntılar çıkarılır."
"Sure-i Yasin'i ölmek üzere olan kimsenin üzerine okuyun."
"Sure-i Yasin ölümü yaklaşan hastanın yanında okunursa Allah Teala onun can vermesini hafifletir."
"Her hangi biri ölmek üzere bulunan kimsenin baş ucunda Sure-i Yasin okunursa Allah Teala ona(ruhunu teslim etmesinde ) kolaylık verir."
Peygamberimiz buyurdu:
"Üzerine Sure-i Yasin okunan mevtanın azabı hafifler."
"Her kim her Cuma günü annesinin,babasının veya bunlardan birinin kabrini ziyaret eder de baş ucunda Sure-i Yasin okursa okuduğu her harfi adedince onlar mağfiret edilir."
"Kabristana giren kimse oradaki mevtaların üzerine Sure-i Yasin'i okursa,Allah Teala okunan Yasin hürmetine onların azabını hafifletir.Okuyan kimseye de harflerinin adedi kadar ecir verilir."
"Ölmek üzere bulunan bir hastanın yanında Sure-i Yasin okunursa,okunan Yasin'in her harfi için onar melek nazil olur.O üç bin harftir.Nazil olan melekler o kimsenin önüne saf olup onun için istiğfar ederler.Sekerattaki bir mü'minin yanında Sure-i Yasin okunursa Cenneti rıdvanı ona Cennet şarabından içirmedikçe Azrail (a.s.) onun ruhunu almaz."
Resulü Ekrem(a.s.) buyurdu:
"Ya Ali,Sure-i Yasin'e devam et.Muhakkak onda yirmi bereket vardır."
1-Aç okura doyar. 2-Susuz okura suya kanar. 3-Çıplak okursa giydirilir. 4-Bekar okursa evlendirilir. 5-Korkan okursa korktuğundan emin olur. 6-Hasta okursa iyileşir. 7-Zindanda olan okursa çıkarılır. 8-Misafir okursa,seferinde ona yardım edilir. 9-Bir şey gaib eden okursa,gaib ettiği şeyi bulur. 10-Sıkıntı ve kederli kimse okursa,sıkıntı ve kederden kurtulur..."
Cenab-ı Peygamberimiz buyurdu:
"Kalbinde katılık veya kasavet hisseden kimse,Sure-i Yasin'i misk ve safranla yazıp sonra yazıyı su ile imha edip içsin."
Resulü Ekrem buyurdu:
"Sure-i Yasin,Kur'an'ın kalbidiri.Ancak onu Allah Teala'nın rızasını talep ederek ve ahireti isteyerek okuyan mağfiret olunur.Onu ölmüşlerinize okuyunuz."
"Ümmetimden her müslümanın kalbinde Yasin-iŞerif'in bulunmasını severim."
"Geceleri Allah Teala'nın rızası için Sure-i Yasin'i okuyan kimsenin kul hakkından başka bütün günahları affedilir."
"Bana ve ümmetime Sure-i Yasin,Ayet'el Kürsi ve İhlas suresini ikram eden Rabbime hamd ederim."
Cenab-ı Peygamber buyurdu:
"Her kim Yasin'i Şerif suresini(izcaehel murselun) ayetine kadar okur da bu ayetin sonunda dua ederse duası kabul olunur."
"Yasin" Kelime-i şerifi yedi,yirmibir veya kırk bir defa tekrarlanarak okunursa hiç şek ve şüphe yoktur ki,okuyan kimse onun tesirini görmesin.Muhakkak Cenab-ı Ecelli ve Ala lutfu ve keremi ile o kimsenin hacetini ihsan eder.
Sure-i Yasin yazılır da mecnun,meczup ve bunların başkalarına üç günden on güne kadar kadar içirilirse,Allah Teala ,Yasin hürmetine onlara şifa ihsan eder.
Kim hastalıkları,illetleri ve ağrıları için Sure-i Yasin ile birlikte Fatiha'yı,muavvizeteynleri ve Ayet'el Kürsi'yi misk ve safranla yazar da,yazıyı yağmur suyu ile imha edip şifa niyeti ile içiyorum derse,hiç şüphe yoktur ki Allah Teala ona şifa verir.

Yasin Suresi nin faziletleri, Yasin Suresinin faydaları, okumasının faydaları, okumanın fazileti faziletleri

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ali( aloermynet.com ), 03.01.2016, 23:47 (UTC):
Allah razı olsun.

Yorumu gönderen: hüseyin( ), 30.07.2012, 09:01 (UTC):
Allah (cc) bu site için emeği geçen herkesten razı olsun inş.

Yorumu gönderen: arzu( ), 29.02.2012, 19:19 (UTC):
allah razı olsun

Yorumu gönderen: pembe( ), 16.04.2011, 19:32 (UTC):
bilgileriniz için teşekür ederiz

Yorumu gönderen: TEYMEN( FEYAYGICIHOTMAÝL.COM ), 30.03.2011, 10:51 (UTC):
ALLAH(CC)DERLEYİP YAZANIN MEKANINI CENNET YAPSIN.

Yorumu gönderen: salih süleyman ( suleymansalih61hotmail.com ), 12.12.2010, 15:39 (UTC):
Alah cc herkesden bu sitede emeği geçenden razı olsun bu tür siteleri bilgisayarın sık kullanılanlara eklenirse sürekli bilgi paylaşılırsa. çok iyi olur.hatta iyi hocalarımız var onlarda davet edilirse dahada güvenli bilgi sahibi oluruz ALLAH cc hepinizden razı olsunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Reklam
 
Namaz Vakitleri
 
 
16 Eylül 2009'dan itibaren 2549289 ziyaretçi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=